קצת על עצמי

"Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire"
William Butler Yeats


11374F072_resizeהניסיון שלי בחינוך מגיע ממסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות.

הניסיון ההדרכתי שלי התחיל בפעילות רבת שנים בתנועות הנוער כמדריך וכרכז. במסגרת שירותי הצבאי הייתי מדריך חברתי של גרעיני נח"ל. לאחר מכן עבדתי בהדרכת קבוצות מחו"ל בארץ. במהלך לימודי התואר הראשון עבדתי כרכז פר"ח, מדריך בחוג וידאו לנוער בעל מוגבלויות, וכמדריך בגן המדע שבמכון ויצמן. בסיום לימודי התואר הראשון יצאתי לשנת שליחות מטעם הסוכנות היהודית בארה"ב, שם פעלתי כרכז פעילויות נוער, מורה לעברית ומנהל מחנה קיץ.

לאחר לימודי התואר השני עבדתי שנתיים כרכז אזורי בתוכנית 'מדע פעיל צעיר' של מכון דוידסון לחינוך מדעי. תוכנית זו, בהובלתו של דר' עובד קדם, פועלת לקידום והעצמה של נוער בסיכון ותלמידים חלשים באמצעות החינוך המדעי, על פי עקרונות הלמידה הפעילה. במקביל, התחלתי ללמד מדעים בחטיבת הביניים קציר א' שברחובות, בעיקר בכיתות של תוכנית נחשון, המקדמת למעורבות קהילתית ולמצוינות אקדמית.

במהלך השנים האחרונות, במקביל למחקרי במכון ויצמן ולעבודתי כמורה למדעים, הדרכתי במוזיאון בית ויצמן והובלתי סיורים לאורחי מכון ויצמן במרכז המבקרים. כמו כן, העברתי סדנאות והרצאות למורים המגיעים להשתלמויות במכון ויצמן ובמכללות להכשרת מורים ברחבי הארץ.

 


 

 רקע אקדמי

את התואר הראשון במדעי בעלי חיים בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית 7254_1F114Dסיימתי בהצטיינות. את התואר השני ביצעתי במחלקה לחקר התא ואימונולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בימים אלה אני עומד לסיים את לימודי הדוקטורט במחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן. במהלך לימודי האקדמיים פרסמתי מספר מאמרים, השתתפתי בכנסים מדעיים בארץ ובעולם ולקחתי חלק בכתיבת ספרי לימוד לחטיבת הביניים ופיתוח כלי הערכה לתוכניות חקר. בנוסף, סיימתי לימודי תעודת הוראה בביולוגיה במכון ויצמן.

במסגרת לימודי במכון ויצמן לקחתי חלק בשנים האחרונות במועצת הסטודנטים, שם פעלתי לקידום מעורבות קהילתית ויזמתי פעילויות חברתיות רבות למען הסטודנטים. בשנה האחרונה שירתתי כיושב ראש מועצת הסטודנטים של מכון ויצמן.

לסיום, תחביבים עיקריים- ריצה, נגינה, צילום וכתיבה.